(098) 227-17-84; (050) 656-08-48; moksuazov@gmail.com : Как выбрать щенка

Положения

Положение о взносах КСУ

 

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про об'єднання громадян" у статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян.
1.2. Статутом КСУ передбачені внески для членів (індивідуальних та колективних) КСУ (пункти 5.1 та 5.3 статуту).
1.3. Члени КСУ зобов'язані сплачувати внески, затверджені Президією КСУ (пункт 5.7 статуту).
Згідно з пунктом 4.11. статуту КСУ Президія затверджує розмір та порядок сплати членських, дольових, цільових внесків.

ІІ. Розмір внесків у КСУ

2.1. Відповідно до рішення Президії КСУ від 07.02.2009 р. (яке набрало чинності 01.03.2009 року із змінами та доповненнями від 04.04.2009р., 12.08.2009р., та 22.01.2010р.) встановлені види та розмір внесків.
Внески в КСУ: вступні, щорічні членські, цільові, дольові та благодійні.

2.2. Для колективного члена КСУ (колективу всеукраїнської громадської організації, яка зареєстрована в установленому законом порядку) розмір:
а) вступного внеску - 50 000 гривень;
б) щорічного членського внеску - 20 000 гривень;
2.2.1. Для юридичної особи розмір:
а) вступного внеску (без права участі у племінній діяльності) - 2 400 гривень;
б) щорічний членський внесок (без права участі у племінній діяльності) - 2 400 гривень.

2.3. Для індивідуального члена КСУ розмір:
а) вступного внеску - 100-120 гривень, який визначається та затверджується Правлінням обласного осередку (обласного центру) КСУ на підставі кошторису витрат у поточному році (вступний внесок залишається в осередку (відділенні) КСУ);
б) щорічного членського внеску - 50-100 гривень, який визначається та затверджується Правлінням обласного осередку (обласного центру) КСУ на підставі кошторису витрат у поточному році.

2.4. Розмір цільових внесків в КСУ:

2.4.1. На реєстрацію собаки та включення її до племінної книги КСУ з передачею даних до Міжнародної Кінологічної Федерації (надалі по тексту МКФ), та видачі на собаку міжнародного родоводу (три коліна) - 150 гривень (45 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ);
На реєстрацію собаки та включення її до племінної книги КСУ з передачею даних до МКФ, та видачі на собаку міжнародного родоводу (чотири коліна) - 200 гривень (45 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ);

2.4.2.На реєстрацію собаки та включення її до племінної книги КСУ з передачею даних до МКФ та термінової видачі на собаку міжнародного родоводу (три коліна) (протягом 10-ти робочих днів) - 300 гривень (90 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ);
На реєстрацію собаки та включення її до племінної книги КСУ з передачею даних до МКФ, та термінової видачі на собаку міжнародного родову (чотири коліна) (протягом 10-ти робочих днів) - 400 гривень (90 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ);

2.4.3. На реєстрацію собаки та включення її до племінної книги КСУ з передачею даних до МКФ, та видачі на собаку міжнародного родоводу для іноземного власника:
- 60 Евро по курсу НБУ на день сплати за умови оформлення через осередок (відділенні) КСУ 30% залишається в осередку (відділенні) КСУ;
- 60 Евро на валютний рахунок Головного управління КСУ (надалі по тексту ГУ КСУ) за умови оформлення через ГУ КСУ;

2.4.4. На внесення даних про собаку, народжену за межами України, до племінної книги КСУ з присвоєнням їй номера UKU - 100 гривень (30 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ);

2.4.5. На внесення терміново (на протязі 10-ти робочих днів) даних про собаку, народжену за межами України, до племінної книги КСУ з присвоєнням їй номера UKU - 200 гривень (60 гривень залишається в осередку (відділені) КСУ);

2.4.6 На реєстрацію собаки нового власника (шляхом вклеювання даних про нього в родовід міжнародного зразка) в племінну книгу КСУ з передачею даних в МКФ - 60 гривень (20 гривень залишається в осередку (відділені) КСУ);

2.4.7. На реєстрацію назви приставки в МКФ - 250 гривень (25 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ);
На видачу дубліката свідоцтва реєстрації назви приставки в МКФ - 40 гривень (для видачі дубліката необхідна заява власника);

2.4.8. На реєстрацію титулів, звань собаки, а також робочих сертифікатів із занесенням у відповідну книгу та видачею на неї сертифікатів:
для членів КСУ - 100 гривень (15 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ);
для іноземного власника - 30 Евро по курсу НБУ на день сплати за умови оформлення через осередок (відділення) КСУ (15гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ);
для іноземного власника - 30 Евро на валютний рахунок ГУ КСУ за умови оформлення через ГУ КСУ;

2.4.9. На внесення до племінної книги КСУ додаткової інформації про мікрочип на собаку, якій вже був раніше виданий родовід без інформації про мікрочип - 30 гривень (20 гривень залишається в осередку (відділені) КСУ);

2.4.10. На здійснення ГУ КСУ патронату виставок рангу САС - 1,5 Евро по курсу НБУ на день сплати за кожну собаку, яка вноситься до каталогу виставки (оплата здійснюється осередком (відділенням), який проводить виставку), але не менше 300 Евро;

2.4.11. На здійснення ГУ КСУ патронату монопородних виставок - 1,0 Евро по курсу НБУ на день сплати за кожну собаку, яка вноситься до каталогу виставки (оплата здійснюється осередком (відділенням) КСУ, який проводить виставку);

2.4.12. На здійснення ГУ КСУ патронату виставок рангу САСIВ - 3,0 Евро по курсу НБУ на день сплати за кожну собаку, яка вноситься до каталогу виставки (оплата здійснюється осередком (відділенням) КСУ, який проводить виставку), але не менше 800 Евро;

2.4.13. На забезпечення статутної діяльності осередків (відділень) КСУ, правління осередків (відділень) встановлюють та затверджують розміри внесків на підставі кошторису витрат на утримання КСУ в поточному році у зазначених межах:
- на реєстрацію, оформлення направлення на в'язку - 30-50 гривень (100% залишається в осередку (відділенні) КСУ);
- на оформлення талону в'язки кобеля - 30-50 гривень (сума відрахувань до ГУ КСУ регламентується Угодою між осередком (відділенням) КСУ та ГУ КСУ);
- на оформлення племінного паспорту суки - 10 гривень (сума відрахувань до ГУ КСУ регламентується Угодою між осередком (відділенням) КСУ та ГУ КСУ);
- на оформлення племінного сертифікату (без урахування внеску на племінний огляд) - 40-60 гривень (сума відрахувань до ГУ КСУ регламентується Угодою між осередком (відділенням) КСУ та ГУ КСУ);
- на реєстрацію, активування посліду, оформлення племінного пакету, видачу реєстраційного свідоцтва на цуцика внесок із розрахунку одного цуцика встановлюється у межах 30 - 100 гривень (сума відрахунків до ГУ КСУ регламентується Угодою між осередком (відділенням) КСУ та ГУ КСУ);

2.4.14. На розвиток собаківництва України щорічно сплачуються внески у розмірі:
- для експерта МКФ з екстер'єру та робочих якостей - 500 гривень;
- для експерта КСУ з екстер'єру та робочих якостяй- 250 гривень;

2.4.15. На розвиток собаківництва України при переатестації сплачуються внески у розмірі:
- для експерта МКФ з екстер'єру та робочих якостей - 250 гривень;
- для експерта КСУ з екстер'єру та робочих якостей - 125 гривень;

2.4.16. На організацію та проведення зоотехнічних заходів (виставки, чемпіонати, племінні огляди, змагання, семінари і інш.) визначаються згідно з кошторисом витрат та запланованою кількістю учасників здійснюваних заходів.

2.4.17 На реєстрацію в'язки собаки та внесення даних про неї до племінної книги КСУ:
- у 3-х місячний термін - 10 гривень; (з коштів осередку)
- з 3-х до 5-ти місяців - 50 гривень; (з коштів осередку)
- від 5 -ти і більше місяців - 100 грн. (з коштів осередку)

2.4.18. На повторне внесення даних у племінну книгу КСУ з вини відповідальної особи осередку - 50 гривень.

ІІІ. Порядок сплати внесків в КСУ

3.1. Вступний та перший щорічний членський внески сплачуються заявником протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання повідомлення про прийом до КСУ.

За бажанням до прийняття у члени КСУ заявник (індивідуальний член) може сплатити такі внески Правлінню осередку (відділення) КСУ чи Президії КСУ (для колективних членів). У цьому випадку копія платіжного доручення, копія квитанції на перерахування вступного та щорічного членського внеску з відміткою установою банку додається до заяви про прийняття до КСУ.

3.2. Вступний та щорічні членські внески по заявах про прийняття до КСУ, поданих до КСУ до вересня поточного року, зараховуються як вступний та щорічний членський внески за поточний рік. Вступний та щорічні членські внески по заявах про прийняття до КСУ, поданих до КСУ після вересня поточного року, зараховуються як вступний та щорічний членські внески за поточний та наступний рік. Датою подання заяви до КСУ вважається дата заяви.

3.3. Щорічні членські внески сплачуються до лютого року, за який мають бути сплачені членські внески.

3.4. За два місяці до закінчення членського року Правління осередку (відділення) КСУ та ГУ КСУ розсилає членам КСУ повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків.

3.5. Вступний та щорічний членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на рахунки осередків (відділень) КСУ та ГУ КСУ.

3.6. У випадку несплати індивідуальним членом щорічного внеску протягом поточного року членство в КСУ припиняється шляхом виключення за рішенням керівного органу (Правління) місцевого осередку (відділення ) КСУ або Президії КСУ (пункт 5.8 статуту КСУ).

3.7.У випадку порушення колективним членом статуту КСУ, зокрема пункту 5.7 статуту щодо зобов'язання сплачувати внески, затверджені Президією КСУ, колективне членство в КСУ припиняється за рішенням з'їзду або у період між з'їздами Президією КСУ(пункт 5.9. статуту КСУ).

3.8. Членство в КСУ може бути поновлено на умовах, передбачених пунктом 5.11 статуту КСУ, відповідно до якого позбавлена членства фізична особа (індивідуальний член) або колективний член (колектив всеукраїнської громадської кінологічної організації) набуває права повторного прийняття до КСУ не раніше, ніж за 6 місяців, за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторення.

3.9. Правління осередків (відділень) КСУ та ГУ КСУ контролює правильність та своєчасність сплати членських внесків.

ІV. Благодійні, цільові та дольові внески у КСУ

4.1.Усі члени КСУ мають право передавати цільові внески у КСУ у будь-який звітний період та у будь-якому розмірі благодійні, дольові внески (понад встановленої суми членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань КСУ та робити цільові внески для реалізації проектів та програм у межах статутної діяльності КСУ.

4.2. При сплаті вступних, щорічних членських, цільових, дольових та благодійних внесків увсі члени КСУ зобов'язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах: вступний внесок, щорічний членський внесок, цільовий внесок (назва заходу, проекту, програми), дольовий, благодійний внесок.

V. Порядок затвердження, внесення змін
та доповнень до цього Положення

5.1. Положення затверджується Президією КСУ.
5.2. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Президією КСУ.
5.3. Це Положення оприлюднюється шляхом його розміщення на сайті КСУ.
Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Президії КСУ та оприлюднюються на сайті КСУ.